Visie, missie en doelstellingen

Visie
De patiŽnt staat centraal waaruit volgt dat logopedische zorg op maat wordt geleverd. Nascholing wordt zeer belangrijk geacht voor de logopedische deskundigheid en het continu kunnen leveren van hoogstaande logopedische kwaliteit in het belang van de patiŽnt. Samenwerking met het gezondheidscentrum Maarssenbroek geeft een belangrijke impuls aan de logopedische zorg van de praktijk.

Missie
De logopediepraktijk Maarssenbroek levert logopedische zorg op maat en in de volledige breedte van het vakgebied op een hoog kwaliteitsniveau.

Doelstellingen

ē Zorg
Aan de patiŽnten wordt optimale zorg verleend.

ē Kwaliteit
De richtlijnen, standaarden en de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) worden gehanteerd bij de behandeling van patiŽnten. Binnen de praktijk wordt deelgenomen aan intercollegiaal overleg en is daarvoor lid van een kwaliteitskring.

ē Samenwerking
In onze praktijk wordt ten behoeve van zorginhoud samengewerkt met de volgende relaties: Huisartsen, Consultatiebureau, KNO-artsen, Orthodontisten alsmede remedial teachers en leerkrachten (overleg).

Klachtenbehandeling
Voor klachten kunt u zich wenden tot college van toezicht op naleving van de beroepscode Lees meer>.

Logopediepraktijk Maarssenbroek

Spraakmakende kwaliteit