Uw zorgbehoefte

Hieronder vindt u de logopedische zorg die ik u of uw kind kan geven. Indien u alvast meer informatie wenst kunt u op de link klikken. U wordt dan doorgelinkt naar de bestreffende pagina van de Nederlandse vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Op deze pagina staat uitstekend verwoord wat de stoornis inhoudt en wat de logepediste kan doen.

Logopedische benamingOmschrijving Link
TAAL
Dyslexie Moeite met lezen en/of spellen.Lees meer>
Vertraagde taalontwikkeling Een kind blijft op taalgebied duidelijk achter bij leeftijdgenootjes. Lees meer>
SPRAAK
AangezichtsverlammingLees meer>
Afwijkende mondgewoontenMondademen, afwijkend slikken en kauwen en duim- en vingerzuigen (en spenen), foutieve lipgewoonten, tonggewoonten en nagelbijten.Lees meer>
DysartrieSpieren die nodig zijn voor het ademen, de stemgeving en de uitspraak werken onvoldoende.Lees meer>
NasaliteitsstoornisDe spraak klinkt te veel of juist te weinig door de neus. Lees meer>
Slissen en lispelen De [s] of andere klanken worden verkeerd uitgesproken. Lees meer>
Verbale apraxie Het aansturen van de 'spraak'-spieren geeft problemen met als oorzaak hersenletsel, zoals een beroerte, een trauma door een ongeluk of een hersentumor.Lees meer>
Verbale ontwikkelingsdyspraxieDe mond wil niet op de juiste manier bewegen. Lees meer>
Vertraagde spraakontwikkelingEen jong kind blijft in zijn spraak duidelijk achter bij leeftijdgenootjes. Lees meer>
VloeiendheidsstoornissenStotteren.Lees meer>
STEM
AstmaLees meer>
COPD Verzamelnaam voor een aantal chronische aandoeningen van de luchtwegen, zoals bronchitis en longemfyseem. Lees meer>
Genderdysfonie Is een stemstoornis die voorkomt bij transseksuelen. Lees meer>
Hyperventilatie Hyperventilatie is een manier van ademhalen waarbij adem en lichamelijke activiteit niet goed op elkaar zijn afgestemd. Meestal wordt er te snel of te diep geademd, waardoor extra koolzuur (CO2) wordt uitgeademd. Lees meer>
StembandverlammingDe stembanden, ofwel stemplooien, bevinden zich in het strottenhoofd. Wanneer je de stemplooien tegen elkaar brengt en er uitademingslucht langs blaast, gaan ze trillen. Zo ontstaat er stemgeluid. Bij stembandverlamming staan één of beide stemplooien stil, of is de spanning van de stemplooien verstoord. Lees meer>
Stemklachten Als men in het dagelijks leven de stem intensief moet gebruiken bij spreken en zingen, kan dit keelpijn en stemklachten tot gevolg hebben.Lees meer>
Stemproblemen bij kanker Strottenhoofdkanker is een van de vele verschillende vormen van kanker. Lees meer>
SLIKKEN
Slikstoornissen bij volwassenen Lees meer>
GEHOOR
Auditieve verwerkingsproblemenProblemen bij het verwerken van geluiden, klanken en spraak.Lees meer>
SlechthorendheidLees meer>

Logopediepraktijk Maarssenbroek

Spraakmakende kwaliteit